Evropská společnost

O evropských společnostech v poslední době slyšíme stále častěji. Lidé a společnosti zakládají tyto firmy, protože mají celou řadu výhod. Můžete tak podnikat nejen u nás v ČR, ale také v jiných státech Evropské unie.

Založení

Založit evropskou společnost je možné hned několika způsoby. K nejčastějším způsobům patří založení firmy fúzí. Mezi další způsoby patří založení holdingové společnosti, založení dceřiné společnosti jiné evropské společnosti nebo přeměnou akciové společnosti.

Ready made SE

Pokud nechcete při zakládání společnosti plýtvat časem, můžete si pořídit předem založenou evropskou společnost. Tyto společnosti jsou bez historie, pohledávek či závazků.

Sídlo a přemístění

Evropská společnost musí mít své sídlo na některém území z Evropské unie. V této zemi je musí být také zapsána v obchodním rejstříku. Je vždy nutné se řídit zákony a nařízeními dané země.

Organizační struktura

Vaši společnost můžete řídit jedním ze dvou systémů. První je monistický systém, který vám ušetří velkou část provozních nákladů. Druhý systém je systém dualistický, který je svým charakterem velice podobný organizační struktuře akciové společnosti.

Daně SE

Každá země Evropské unie má jiný daňový systém a jiné daňové sazby. Daňová problematika se řídí vnitřními předpisy jednotlivých členských zemí a právními předpisy Společenství.

Zrušení a zánik evropské společnosti

Podle Nařízení Rady se při zrušení evropské společnosti musíte řídit předpisy toho členského státu, ve kterém je sídlo vaší společnosti.

Evropské společnosti

Evropská unieV posledních několika letech stále častěji slyšíme o evropských společnostech. Ale co to vlastně tyto evropské společnosti jsou a jaké jsou jejich výhody? Pokud vás tyto a jiné informace zajímají, jste na našich internetových stránkách správně.

Evropskou společnost, cizím názvem Sociatas Europaea, můžete nalézt také pod značkou SE. Jedná se o jistou obchodní společnost, která umožňuje podnikatelům a společnostem podnikat nejen u nás, ale také v jednotlivých zemí Evropské unie. Nejvíce se zakládají evropské akciové společnosti.

Lidé zakládají tyto společnosti, neboť mají celou řadu předností. Jednou z nich je možnost přemístění společnosti do zemí s nižší daňovou sazbou. Mezi hlavní výhody dále patří to, že když společnost přemisťujete, nemusíte společnost zrušit.

A jak je možné založit takovou evropskou společnost? Existuje hned několik možností. Mezi nejběžnější způsoby se řadí založení společnosti fúzí. Evropskou společnost můžete také založit jako dceřinou společnost jiné evropské společnosti. Další cestou založení takové firmy je přeměnou akciové společnosti. Další způsob je založení holdingové společnosti z akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným či alespoň dceřinou společností, která se alespoň dva roky řídí právními předpisy jiného členského státu.

Sídlo společnostiPokud nejste příznivci dlouhého a náročného papírování, máme pro vás další možno založení evropské společnosti. Tuto společnost si totiž můžete pořídit také jako předem založenou. Vámi zakoupená firma bude již mít splacený základní kapitál, bude zcela bez historie, pohledávek a závazků. Stačí tedy jen podepsat pár papírů, zapsat změnu majitele do obchodního rejstříku a můžete začít snadno a rychle podnikat. Tyto ready made evropské společnosti si můžete pořídit od různých specializovaných firem, které nabízí celou řadu služeb.

Evropská společnost může mít své sídlo v jakémkoliv státě Evropské unie. V případě, že společnost působí na různých území EU, stačí, aby byla v obchodním rejstříku zapsána jen v jedné zemi. Ostatní země Evropské unie musí její status uznat. V tom státě, kde má firma sídlo, musí být také zapsána v obchodním rejstříku. Není žádný problém nechat také sídlo své společnosti přemístit kamkoliv do jiného státu EU. Vhodné je si vybírat spíše země se stabilnějším právním řádem, kde je právo na vyšší úrovni a je zde vyšší vymahatelnost práva. Takové státy jsou zejména takové, jež jsou členy Evropské unie delší dobu.

U evropské společnosti si můžete vybírat ze dvou způsobu řízení. Častější způsob, který je velice podobný řízení u naší akciové společnosti, je dualistický systém. Druhý systém, který vám ušetří velké množství správních nákladů, je systém monistický. U obou systémů je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada. Kontrolní funkci zde vykonává dozorčí rada.

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Při zrušení společnosti se musíte řídit právním řádem země, ve které má vaše evropská společnost sídlo.

Články

Archív

17.6.2018

Abecedapodnikani.cz - Jak na odklad daně z příjmu

Stále málo podnikatelů ví o možnosti odkladu podání přiznání do června. A málo účetních ví, že to nemusí být drahé……

14.6.2018

Abecedapodnikani.cz - Naučme se zvládat sami sebe!

11.6.2018

Netzin.cz - Kde získat půjčku na podnikání?

Plánujete odstartovat svůj byznys, nebo potřebujete nějaké peníze navíc, a to na jeho rozšíření? V obou případech je jedna osvědčená cesta, kterou není…

O webu

Naše internetová stránka je věnována evropským společnostem. Jedná se o firmy, které umožňují podnikatelům obchodovat nejen na území České republiky, ale v kterékoliv jiné zemi Evropské unie. Pokud máte zájem dozvědět se o tom, jak je možné tyto společnosti založit, nebo jakým způsobem se dá zrušit, jste na našich webových stránkách správně. Kromě toho budete vědět, jakou organizační strukturu si můžete zvolit a jejich jednotlivé charakteristiky. Dále se dozvíte něco o sídle a možnosti přemístění vaší společnosti. To vše a mnohem více jen na našich webových stránkách!